Komunikat dot. Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

KOMUNIKAT

W związku z upływającą kadencją Zarządu Klubu, zgodnie z § 33 Statutu Klubu gorąco zachęcamy
Szanownych Członków o pisemne składanie swoich kandydatur na wszystkie stanowiska do pracy w Zarządzie
Klubu i Komisji Rewizyjnej.
Wnioski w zamkniętej kopercie prosimy składać na ręce kol. Tadeusza Ferstermana
Termin składania wniosków do 30.09.2018


KOMUNIKAT

Zarząd ŻLKS informuje, że zgodnie z § 27 Statutu Klubu, zwołuje w dniu 20.10.2018. Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się na przystani Klubu.
Początek zebrania wyznaczono w tym dniu na godzinę 18:00
W przypadku braku kworum w tym terminie, drugi termin wyznacza się na godzinę 18:30 bez względu na ilość zebranych.