W archiwach Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej opublikowany jest archiwalny film o naszym klubie żeglarskim.

Zapraszamy do obejrzenia -> Film o naszym klubie

W dniu 24 kwietnia 1949 roku na zebraniu organizacyjnym powołany został w Kiekrzu – Ludowy Zespół Sportowy.

Członkami założycielami tej organiacji byli:

Lucjan Blaszka, Sylwester Cyplik, Włodzimierz Fiszer, Igancy Jędrzejczak, Roman Kaczmarek, Aleksander Karnabol, Antoni Kanasy, Zdzisław Kulesza, Stefan Krzyżański, Henryk Mamot, Bronisław Nowak – senior, Bronisław Nowak – junior, Lech Musialski, Jan Otto, Zygmunt Ratajczak, Stanisław Sibilski, Edmund Smól, Henryk Śniadek, Stefan Śniadek, Kazimierz Staszak, Władysław Sośnik, Lucjan Szymański, Jan Traczyk, Roman Walusz.

Powołano Zarząd w następującym składzie:

Przewodniczący – Bronisław Nowak

Sekretarz – Jan Traczyk

Skarbnik – Jan Otto

Kierownik sekcji lekkoatletycznej – Włodzimierz Fiszer
Kierownik sekcji żeglarskiej – Edmund Smól

[…]

Podczas Mistrzostw Polski na jez. Niegocin w dnia 28 sierpnia do 4 września 1955 roku odnieśliśmy największy sukces. LZS Kiekrz pokonał wszystkich krajowych rywali i zdobył upgraniony tytuł drużynowego Mistrza Polski.

Autorami tego sukcesu byli:

W klasie FINN:

3 miejsce – Włodzimierz Fiszer
13 miejsce – Lucjan Blaszka
15 miejsce – Bolesław Knasiecki

W klasie SŁONKA:

2 miejsce – Lech Musialski
3 miejsce – Eugeniusz Blaszka
19 miejsce – Kazimierz Śniadek

W klasie OMEGA:

1 miejsce – Jan Kucharski
2 miejsce – Jan Tryba
3 miejsce – Roman Kaczmarek

którzy zdobyli łącznie 56,067 punktów

Na drugim miejscu uplasował się zespół wojskowych gromadząc 47,639 pkt, a na trzecim AZS uzyskując 38,181 pkt. Warto zaznaczyć, że w regatach brało udział 120 jachtów.

[…]
Ludowy Klub Sportowy

Na walnym zebraniu członków zespołu w dniu 23 grudnia 1956 roku została podjęta uchwała o przekształceniu LZS Kiekrz w Ludowy Klub Sportowy. Fakt ten spowodował uzyskanie osobowości prawnej i pełnej samorządności.

[…]
Żeglarski Ludowy Klub Sportowy

W sytuacji, gdy administracyjnie jezioro kierskie wraz z częścią klubową terenu Kiekrza znalazło się w obrębie miasta Poznania, postanowiono zaktualizować nazwę Klubu. Walne Zgromadzenie Członków w 1998 roku podjęło w tym celu Uchwałę o dodaniu do obecnej nazwy przymiotnika „Żeglarski”. Ta pełna nazwa określa wyraziściej nasz kierunek działalności sportowej w stosunku do innych klubów stowarzyszonych w Ludowych Zespołach Sportowych.

[…]

Jak widać z przedstawionego powyżej krótkiego zarysu dotychczasowej działalności klubu różnie toczyły się jego losy na przestrzeni tych minionych ponad 50-ciu lat. Jednak zarówno wyniki gospodarcze jak i sportowe uzyskane przez te lata są niepodważalne i udowadniają, że wspólnymi siłami, społecznym zaangażowaniem i pasją sportową można osiągnąć wiele dla tych wszystkich, którzy kochają żeglarstwo. Starajmy się uszanować to co pozostawili nam poprzednicy i wszystkimi siłami dążmy do dalszego rozwoju naszej bazy żeglarskiej, którą przejmą po nas nasi następcy.

Przewodniczący, prezesi i komandorzy:

Bronisław Nowak
Aleksander Karnabol
Ignacy Jędrzejczak
Stanisław Sibilski
Włodzimierz Fiszer
Jan Kucharski
Henryk Babel
Bolesław Knasiecki
Zygmunt Ratajczak
Zenon Stróżyk
Eugeniusz Blaszka
Zbigniew Andrószowski
Zbigniew Klimowski
Marek Kulesza